PaedDr. Tomáš Turzák PhD.


turzak_1

Narodil sa v Poprade. V máji 2007 ukončil štúdium v odbore Pedagogika – Výtvarná výchova na PF UKF v Nitre.  V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre pedagogiky a lektor v oblasti didaktiky výtvarnej výchovy. Absolvoval 24 autorských a kolektívnych výstav tvorby doma, a v zahraničí (Chorvátsko, Poľsko, Česká republika ). V rokoch 2014, 2016 a 2018 absolvoval študijné pobyty v zahraničí  na pôde univerzít v Rakúsku, v Portugalsku a v Litve. Doposiaľ najvýznamnejšiu autorskú výstavu mal organizovanú v Slovenskom inštitúte vo  Varšave v roku 2022. Je tiež autorom dizajnu mnohých odborných publikácií vydaných v doma a v zahraničí.

 

Výber s výstav:

– TATRY, Slovenský inštitút vo Varšave (Zastupiteľský úrad SR v Poľsku, január – február 2022)

– Vianočný salón Dielo.eu 2020 (Prešov, galéria Caraffka, december 2020)

– Výstava v Dome národnostných menšín v Prahe – 2018 (Praha, marec – apríl 2018)

– Stretnutie (Spišská Sobota,  august –  september 2017)

– ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ve fotografiích a obrazech (Alternativa – kulturní institut Zlín)

– K rodnej hrude (Spišská Sobota, september 2016)

– Trochu jinak, (Praha – DNM, 2015), (Praha, december 2015 – január 2016)

– Wielokulturowość w fotografii i malarstwie, (Cieszyn, Poľsko, jún 2015)

– Mozaika z tvorby Tomáša Turzáka, (Žilina, jún 2015)

– Výber z tvorby – po 10 rokoch, (Spišská Sobota, apríl – máj 2014)

– Medzinárodná  výstava v Zadarskej národnej knižnici, (Zadar, Chorvátsko, august 2013)

– Salón výtvarníkov 2013 – 17. ročník, (Hrad Červený kameň, máj 2013)

– Romi i život, (Galeria «Dom na žalu»  Ugljan – Preko, Chorvátsko,  jún –  júl 2012)

– Jaroslav Balvín (fotografie), Tomáš Turzák (obrazy), DNM v Prahe, február – marec 2012

– Ku koreňom), (Spišská Sobota,  jún –  júl 2011)

– Potulky Spišom, (Kežmarok, Barónka, september –  október 2009)

– Hory a zem, (Spišská Sobota, jún – júl 2009)

– Živel zem, (Kežmarok, Barónka, október – november 2007)

– Dva pohľady, (Spišská Sobota, jún – júl 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-