Za dedinou, olej na plátne, 70 x 60 cm

za dedinou 2