Výstava v Dome národnostných menšín v Prahe – 2018