Vernisáž výstavy Tomáša Turzáka „TATRY” v SI Varšava (21.1.2022, Kultúrna diplomacia a kultúrna prezentácia Poľsko)

220121 SI Varsava vystava Tomasa Turzaka 01.JPG

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa dňa 20. januára 2022 uskutočnila vernisáž výstavy Tomáša Turzáka TATRY.  Výstavu otvorili príhovorom riaditeľ inštitútu Adrián Kromka a autor Tomáš Turzák. V hudobnej časti vernisáže vystúpil hrou na violončelo Szymon Szopa, absolvent Hudobnej univerzity Fryderyka Chopina vo Varšave. Tomáš Turzák žije v Nitre, kde pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Jeho silný vzťah k výtvarnému umeniu a potreba výtvarne sa vyjadriť sa budoval od detstva, vzhľadom na silné umelecké zázemie v rámci rodiny zo strany jeho starého otca a otca. Nezanedbateľný vplyv v jeho umeleckom vývine a prejave má aj láska k prírode, horám a horolezecká rodinná tradícia. Je usilovným a skúseným výtvarníkom, za sebou má už viac ako 20 autorských i kolektívnych výstav. (Slovensko, Chorvátsko, Česká republika, Poľsko). Absolvoval stáže v zahraničí (Rakúsko, Portugalsko, Litva). Dominantnou oblasťou jeho maliarskeho prejavu sú v poslednom období najmä Tatranské motívy. . Výraznou črtou jeho maliarskeho prejavu je odvážne farebné ladenie a výrazný moderný expresívny štýl maľby. Ten je podčiarknutý technicky precízne zvládnutou prácou s maliarskymi špachtľami. Práve prostredníctvom hrubých nánosov akrylových farieb a nápaditou prácou so štruktúrami má jeho maliarske zobrazenie výraznú plasticitu a hĺbku.

 

zdroj: web MZV, 2022, Vernisáž výstavy Tomáša Turzáka „TATRY” v SI Varšava

 

220121 SI Varsava vystava Tomasa Turzaka 02.JPG 220121 SI Varsava vystava Tomasa Turzaka 03.JPG