Večer pri Dražovskom kostolíku, akryl a modelovacia pasta na plátnem 80 x 70 cm,

Večer pri Dražovskom kostolíku obraz ok