Ulička v Spišskej Sobote, olej na lepenom plátne, 60 x 45 cm

obrazy Spišskej Soboty