Hľadanie svetla a zobrazenie farebných reflexov v prírodných výjavoch tvorí základ tvorby. V priestorových kompozíciách dominuje príroda a s ňou spojená architektúra – hory, stromy, hranaté stavby, ktoré autor podvedome harmonizuje a transformuje do novej podoby. V obrazoch autora je „ekologický” a nadčasový podtón. Harmónia, úcta k prírode, k dielu našich predkov, ku človeku. Motív vzpriamenosti, symbol rastu a tryskania prírodných síl viditeľne ovplyvňuje autorove väčšinou výškovo koncipované kompozície plné expresie a zároveň precítenosti. Zjednodušené tvaroslovie, často iba výtvarný znak, symbol, v podobe kmeňa stromov, skalnej steny, gesto, linie, prezradzujú vždy osobný prežitok situácie, miesta a tvarov. Základným stavebným kameňom týchto kompozic je LÍNIA a FARBA. Autor sa vyjadruje spontánnym maliarskym rukopisom pre ktorý sa vžil termín „expresívny jazyk”.

(Výber z kurátorského príhovoru výstavy Ku koreňom, 2011 – Mgr. Vratislav Matoušek).

FacebookGoogle GmailPinterestLinkedInTwitterWhatsAppEmailShare

Náhodné ukážky obrazov