Turzák zobrazuje ako známejšie pohľady na tatranský oblúk, tak i menej známe zákutia tatranských dolín, vysokých štítov, ostrých hrebeňov, strmých žľabov a divokých morén. Dominantnou črtou maliarskeho prejavu je odvážne farebné ladenie a výrazný moderný expresívny štýl maľby. Ten je podčiarknutý technicky precízne zvládnutou prácou s maliarskymi špachtľami. Práve prostredníctvom hrubých nánosov akrylových farieb a nápaditou prácou so štruktúrami má jeho maliarske zobrazenie výraznú plasticitu a hĺbku. Ak by bolo možné vyjadriť sa k Turzákovej tvorbe, použil by som výrazy ako expresívna poetika a expresívny výtvarný básnik.

(Výber z kurátorského príhovoru výstavy Tatry, Varšava 2022 – Mgr. Vladislav Leštach).

 

Hľadanie svetla a zobrazenie farebných reflexov v prírodných výjavoch tvorí základ tvorby. V obrazoch autora je „ekologický” a nadčasový podtón. Harmónia, úcta k prírode, k dielu našich predkov.  Zjednodušené tvaroslovie, často iba výtvarný znak, symbol, v podobe kmeňa stromov, skalnej steny, gesto, linie, prezradzujú vždy osobný prežitok situácie, miesta a tvarov.  Autor sa vyjadruje spontánnym maliarskym rukopisom pre ktorý sa vžil termín „expresívny jazyk”.

(Výber z kurátorského príhovoru výstavy Ku koreňom, 2011 – Mgr. Vratislav Matoušek).


Náhodné ukážky obrazov