Tatranská impresia V. (Gerlach)

kupit-obraz-tatier-1 kupit-obraz-tatier-2 kupit-obraz-tatier-4