obrazy

Kežmarská zvonica, akryl 55 x 45 cm,

Kežmarská zvonica, akryl 55 x 45 cm,

Cestou do Spišskej Soboty, akryl 55 x 40 cm

Cestou do Spišskej Soboty, akryl 55 x 40 cm

V Spišskej Sobote, olej 60 x 40 cm

V Spišskej Sobote, olej  60 x 40 cm