Slnko nad horami, akryl na plátne 100 x 80 cm

slnko nad horami