Pohľad na Vidlový hrebeň, 100 x 70 cm

pohľad z Lomnickeho štitu na Vidlový hrebeň3