Pohľad na kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote, 40 x 40 cm

Pohľad na kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote