Po búrke /Prostredný hrot a Žltá veža/, olej 60 x 53 cm