Panta rhei I. (Klížske Hradisko), 80 x 60 cm

Panta rhei I