Noviny Poprad, Číslo 24/Ročník XXII. V Spišskej Sobote otvorili výstavu Ku koreňom

Podtatranská knižnica pripravila v oddelení umenia v Spišskej Sobote výstavu dvoch mladých autorov Tomáša Turzáka a Martina Valka pod názvom Ku koreňom. Výstavu otvorila v piatok 10. júna riaditeľka knižnice Anna Balejová. Tomáš Turzák sa narodil v Poprade a už v útlom detstve sa stretával s výtvarným umením a tvorbou. Pod vedením otca Miloslava aj starého otca Samuela prichádzal k prvým dotykom s farbou, tvarom a priestorom. Inšpiráciu k tvorbe stále čerpá doma u otca v rodinnom ateliéri, ako aj v Nitre, kde v súčasnosti pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník a vysokoškolský pedagóg na Katedre pedagogiky UKF v Nitre. Verejnosti sa výtvarne predstavuje výstavou už po 9-krát. „Na tejto výstave vystavujem motívy Vysokých Tatier a Spiša. Rád sa vraciam domov a tvorím kraj, v ktorom som vyrástol. Pred dvomi rokmi som mal výstavu Potulky Spišom v kežmarskej Barónke, terajšia výstava je prekvapením, pretože vystavujem sériu akrylov a viacero väčších olejomalieb Vysokých Tatier, sú to menej známe pohľady. Názov výstavy Ku koreňom sme zvolili nielen preto, že sa rád vraciam domov, ale môjho dobrého kamaráta a spolužiaka z vysokej školy Martina inšpirujú práve korene stromov,“ povedal T. Turzák. Martin Valko námety čerpá v prírode, nachádza tu samorasty, ktoré dotvára, pričom používa rôzne povrchové úpravy a techniky, napríklad bronz, zlato a olejové maľby, niekedy samorasty ponecháva čisté. Výtvarník Vratislav Matoušek, ktorý bol Tomášovým učiteľom výtvarného odboru na základnej umeleckej škole v Poprade uviedol: „Márne som chcel nájsť stopy, ktoré zanechal vo mne s citlivosťou jemu vlastnou, Tomáš sa už dávnejšie vybral na svoju vlastnú cestu. Nepodľahol žiadnemu umeleckému štýlu, podľahol sebe… Jeho maliarsky rukopis je spontánny, pre ktorý sa vžil termín expresívny jazyk.“

 

 

Ku koreňom – Tv reportáž