Noviny Kežmarok, 24.október 2007. ročník XV. č. 20. s. 8 Pozvánka na výstavu

Mgr. Tomáš Turzák sa narodil v Poprade, kde aj žije. Už v útlom detstve sa stretával s výtvarným umením a tvorbou. Pod vedením otca Miloslava aj starého otca Samuela prichádzal k prvým dotykom s farbou, tvarom a priestorom. Postupným absolvovaním druhého stupňa výtvarnej výchovy ZUŠ sa začalo Špecifikovať jeho výtvarné smerovanie. Po zložení talentových skúšok odchádza študovat na Katedru výtvarnej tvorby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tam je vedený akademickými maliarmi Karolom Baronom i Igorom Bencom. Inšpiráciu stále však čerpá najčastejšie doma u otca v ateliéri. Výber jeho tematiky je rôznorodý, zväčša sa však orientuje na hľadanie svetla a zobrazenie farebných reflexov v prírodných výjavoch. Popri krajinomaľbách (ovplyvnenie univerzitou) je možné nájsť v jeho tvorbe aj umeleckú digitálnu fotografiu, či prvky abstrakcie. Abstrahovanie a zjednodušovanie foriem sčasti cítiť aj na niektorých krajinomaľbách najmä z posledného obdobia. Vyjadruje sa v technikách pastelu, tempery, ich kombinácie a olejomalby. Výstavu Tomáša Turzáka ŽIVEL ZEM, ktorý o. i. vystavoval aj v New Yorku, si môžete pozrieť od 26. októbra 2007 vo výstavnej sieni Barónka na Hlavnom námestí 46 v Kežmarku.