Na ostrej hrane I. (Ostrý štít a Javorové štíty), 80 x 70 cm

obrazy-tatier