HORY A ZEM – recenzia výstavy

Ako synonymá základných elementov prírody vystihujú spoločný prvok inšpirácie v dielach otca a syna Turzákovcov. Kým Miloslav Turzák je očarený tatranskými štítmi, týčiacimi sa až do oblakov, Tomáša podnecujú zákutia krajiny rozprestierajúcej sa pod nimi. Miloslav volí intelektuálnejší prístup k tvorbe, Tomáš tvorí viac emocionálne a spontánne. Kameň zväčša tvorí dominantný prvok Miloslavových kompozícií. Večne meniaca sa zem a voda inšpiruje kompozície Tomáša. V dielach obidvoch autorov je citeľný pozitívny vplyv Miloslavovho otca a Tomášovho starého otca Samuela Turzáka, ktorý sa zobrazovaniu Vysokých Tatier venoval takmer celý život.
Kamil Leštach