Eufória I. (Veľký Ganek a Rumanov štít)

FacebookGoogle+PinterestLinkedInShare

Tatry obrazy