Eufória I. (Veľký Ganek a Rumanov štít), akryl, modelovacia pasta, 90 x 70

Tatry obrazy