Do ďaleka, olej na plátne, 80 x 50 cm

2014-04-26 18.56.26