HORY A ZEM – recenzia výstavy

Ako synonymá základných elementov prírody vystihujú spoločný prvok inšpirácie v dielach otca a syna Turzákovcov. Kým Miloslav Turzák je očarený tatranskými štítmi, týčiacimi sa až do oblakov, Tomáša podnecujú zákutia krajiny rozprestierajúcej sa pod nimi. Miloslav volí intelektuálnejší prístup k tvorbe, Tomáš tvorí viac emocionálne a spontánne. Kameň zväčša tvorí dominantný prvok Miloslavových kompozícií. Večne […]

Pedagogické rozhľady – dvojmesačník, č.3/2008, Ročník 17. Predstavujeme: Tomáš Turzák

    Tomáš Turzák sa narodil v Poprade. Vysokoškolské štúdium ukončil na PdF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia výtvarná výchova – pedagogika. Na katedre výtvarnej tvorby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bol od roku 2002 – 2007 vedený aj akademickými maliarmi Karol Baron či Igor Benca. V […]

Noviny Kežmarok, 7.november 2007. ročník XV. č. 21. s.3 v Baronke vladne živel zem

Tvorbu z ateliéru mladého úspešného výtvarníka Tomáša Turzáka si môžu v týchto dňoch pozrieť návštevníci Galérie Barónka. Mestské kultúrne stredisko pripravilo pre Kežmarčanov výstavu iba 23.ročného umelca, ktorý vystavuje svoje diela na výstave ŽIVEL ZEM. Absolvent nitrianskej Univerzity Konštantína filozofa nadväzuje na umelecké tradície v rodine, kde mu bola inšpiráciou tvorba otca Miloslava i starého […]

Tatranský denník Korzár, 12. 01. 2006. roč. VIII. č. 9. Mladého výtvarníka očarili premeny prírody.

Poprad – Mojimi očami je názov výstavy, ktorou sa v Podtatranskej knižnici v Poprade prezentuje mladý výtvarník Tomáš Turzák. Prostredníctvom svojich obrazov približuje priaznivcom výtvarného umenia svoj pohľad na metamorfózy slovenskej prírody. V jeho tvorbe prevládajú tatranské a podtatranské motívy, ale aj motívy stredného Slovenska či Horehronia doplnené o obrazy brezových hájikov v okolí Nitry.


Page 4 of 41234