Vysoké Tatry
IMG_20200311_114159

PaedDr. Tomáš Turzák PhD.

Tomáš Turzák
Narodil sa v Poprade. V máji 2007 ukončil štúdium v odbore Pedagogika - Výtvarná výchova na PF UKF v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre pedagogiky a lektor v oblasti didaktiky výtvarnej výchovy. Absolvoval 24 autorských a kolektívnych výstav tvorby doma, a v zahraničí (Chorvátsko, Poľsko, Česká republika ). V rokoch 2014, 2016 a 2018 absolvoval študijné pobyty v zahraničí na pôde univerzít v Rakúsku, v Portugalsku a v Litve. Doposiaľ najvýznamnejšiu autorskú výstavu mal organizovanú v Slovenskom inštitúte vo Varšave v roku 2022. Je tiež autorom dizajnu mnohých odborných publikácií vydaných v doma a v zahraničí.VIDEO PREHLIADKA       VSTÚPIŤ DO GALÉRIE

Obrazy Tatier © Tomáš Turzák 2022